dissabte, 24 de desembre del 2011

Tancament

Aquesta és la última entrada que faig en aquest bloc relacionada amb el mòdul de Processos i Contextos educatius II.

Aquest bloc m’ha servit per fer un petit recull de tot allò que hem fet a les assignatures de COED i de GITIC.

Si fem un repàs de tot allò après a Coed és:
1-    Competència comunicativa on hem tractat l’article de “el lenguaje y las lenguas”, i on hem definit que és llegir, escriure, parlar i escoltar.
2-    Els camps semàntics i l’homonització on hem començat amb una petita activitat de dir set paraules relacionades amb el camp semàntic de la brutícia, hem tractat el tema de l’homonització i un exemple clar per entendreu era amb el de l’ensaïmada i per últim pensar bons comunicadors.
3-    Codi escrit i oral, anàlisi anuncis. Primerament tracto les definicions donades a classe sobre la coherència, la cohesió i l’adequació, més tard parlo sobre el visionat del Dr. Guillermo Orozco i explico les idees principals extretes a classe o per últim faig l’anàlisi dels diversos anuncis visionats aquell dia.
4-    Composició escrita i Descripcions, ja que la passada entrada va ser sobre el codi oral i escrit, aquesta tracta només sobre l’escrit on explico com està formada una composició i les parts i processos que aquesta té. Per últim hi ha les descripcions de les diverses cançons escoltades a classe i la petita descripció que vàrem fer desprès de sentir-les.
5-    Exposicions de qui ets tu, he fet una entrada on es posa en pràctica allò explicat a l’assignatura.
6-    Recitacions i exposicions publicació digital i identitat i territori, aquesta entrada té a veure amb aplicar a la pràctica tot allò après a les dues assignatures.  

Pel que fa a l’assignatura de GITIC, hem après:
1.    Utilitzar el Google Chrome i Reader,
2.    Els documents de google
3.    El Prezi
4.    Els marcadors socials (Mister Wong)
5.    El Movie Maker
6.    L’Audacity
7.    El CmapTools
8.    El Google Sites
9.    L’Scratch
10.  El Pearltrees

En definitiva, puc dir que durant aquest semestre he après moltes coses i la majoria les he dut a la pràctica. Pel que fa Coed, m’ha permès expressar-me amb més claredat, no posar-me tant nerviosa i aprendre consells pràctics per alhora de fer exposicions i això ho extret del llibre que se’ns ha fet llegir(Com parlar bé en públic). Pel que fa Gitic, he après nous programes que no sabia ni que existien i que són molt útils per fer presentacions, per tenir emmagatzemada certa informació i que de cara un futur seran eines que de ben segur que hauré de fer servir. 

Recitacions i exposicions Publicació Digital i Identitat i Territori

Avui agruparé tres sessions, la primera només té a veure amb les recitacions dels poemes de COED i la segona i la tercera amb les exposicions de la Publicació Digital i les de Identitat i Territori que tenen a veure amb les dues assignatures.

A les últimes classes de COED han tingut lloc les recitacions dels poemes que nosaltres havíem escollit ben bé a principi de semestre. Cadascú ha recitat la que ha triat davant de tota la classe. Jo personalment vaig decidir recitar la Cançoneta Incerta de Josep Carner, que comença així:
Aquest camí tan fi, tan fi,
¿qui sap on mena?
¿És a la vila o és al pi
de la carena?
Un lliri blau, color de cel,
diu: -Vine, vine-.
Però: -No passis! -diu un vel
de teranyina...

També han tingut lloc les publicacions digitals, en el nostre cas ho vàrem fer sobre en Ramon Pellicer ja que creiem que era un bon comunicador.
Prement a l'enllaç, podreu veure la nostra pàgina web sobre ell on hi podeu trobar: qui és, on viu, on treballa, les xarxes socials, perquè creiem que és un bon comunicador i la seva presentació en un prezi.

Per últim, la última exposició que hem fet d’aquest mòdul, és la de Identitat i Territori i el tema triat és El masclisme a la publicitat. Hem fet una petita introducció, hem centrat en varis anuncis i els hem analitzat i per últim hem fet una petita conclusió.

Cal concloure que en el cas de la recitació ens ha servit per veure com ens posem davant del públic, però per això teníem el llibre de Com parlar bé en públic on ens donava algun consell de com parlar bé.
Pel que fa els dos treballs que relacionen els dos mòduls, ens ha servit per dur a la pràctica tots aquells programes apresos a GITIC i  per altra banda per posar en pràctica la part oral a COED.

Taxonomia del bloom

Pel que l’esquema de la taxonoma del blink extret de la pàgina d’eduteka, ho relacionem amb:

Crear: hem dissenyat, construït, planejat, produir, etc. El nostre blog d’aprenentatge, els programes com el Movie Maker, el Pearltrees, el CmapTools, el Google Docs, el Prezi, entre d’altres.

Avaluar:  hem revisat, formulat, criticat, experimentat,provat, estructurat els programes com: el Google Docs, el Prezi, l’Scratch, el Mister Wong, entre d’altres.

Analitzar: hem comparat, analitzat,estructurat amb programes com el CmapTools a l’hora de crear esquemes, el Mister Wong per tenir totes les pàgines preferides emmagatzemades, el Google Reader per tenir les notícies classificades, entre d’altres.

Aplicar: hem implementat, utilitzat i executat tots els programes al llarg del semestre com: el Google Reader i Docs, el Movie Maker, l’Audacity, el Prezi, el CmapTools, el Mister Wong, l’Scratch, el Pearltrees.

Comprendre: hem interpretat, resumit, classificat, comparat, explicat i exemplificar. Ho hem pogut fer amb els programes CmapTools i Pearltrees.

Recordar: ens ha permés reconèixer, descriure, identificar, localitzar.
Si ho fem amb Gitic ens referim al Twitter, al Mister Wong, el Google Reader, entre d’altres. En canvi si ens centrem a Coed, ho podriem relacionar amb el qui ets tu, quan vam fer la descripció d’una persona a través d’una imatge. 


Si ens basem amb el bloc, ens ha servit per explicar i avaluar les classes de Gitic i de Coed.Les hem analitzat fent una petita entrada sobre allò realitzat. 
Hem aplicat tots els programes utilitzats a classe.Ens ha servit per compendre de manera més fàcil la feina i per últim tenim un bloc on recordarem perquè serveixen els programes en qüestió i quines són les seves utilitats.

UNESCO i ISTE

Aquí us mostro una activitat de GITIC on el professor ens va demanar crear una presentació al docs sobre les competències de la UNESCO i de la ISTE.
La presentació és feta per mi i hi ha una síntesi d’aquestes competències. 


Mapa d'aprenentatge: Pearltrees i Educat 2.0


L'educat 2.0 és un programa que vol promoure l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
Els objectius que es plantegen de cara l’alumnat són els següents:
1-      L’alumnat ha d’obtenir els coneixements sobre el funcionament i el bon ús de les tecnologies.
2-      Ha d’utilitzar els recursos educatius digitals.
3-      Ha de potenciar el treball en equip i desenvolupar la capacitat d’analitzar, contrastar i processar la informació.
Pel que fan els objectius del professorat:
1-      Han de conèixer i utilitzar les tecnologies digitals com instrument metodològic.
2-      Han d’elaborar recursos i instruments digitals per la tasca del docent. 


A la vegada hem fet servir el pearltrees i creiem que al ser una eina útil, hem agrupat tota la informació de l'educat 2.0 en un arbre:

Un dels programes que hem fet servir és el pearltrees que tal i com ens ha explicat el professor, és una eina accessible en línia que permet crear i publicar “arbres” que organitzen de forma gràfica la informació.
Un cop creat els hi pots anar afegint perles que es van col·locant al voltant de la perla central.
Cada una d’aquestes perles contenen un enllaç cap a un espai o cap un altre arbre. Tots aquests enllaços són públics per a tothom, també cal dir que aquests poden ser penjats al twitter o al facebook ja que hi ha unes etiquetes a l’hora de configurar-ho que et permeten seleccionar aquestes dues aplicacions.

Aquí us adjunto el mapa que vaig fer amb una companya de classe sobre en Ramon Pellicer. Ho vam decidir fer sobre ell ja que el treball de la Publicació Digital anava sobre triar un bon comunicador i creiem que ell ho és.
Podem concloure que l’educat 2.0 és un programa molt útil de cara el nostre futur ja que nosaltres ja estem acostumats i ja tractem amb les noves tecnologies. Per una banda és molt positiu perquè així no t’has de centrar només amb un llibre sinó que tens varis llocs per a buscar informació, fer activitats, mostrar vídeos, entre d’altres.
Pel que fa el pearltrees, ens serveix per tenir tota la informació emmagatzemada en un sol lloc.  En el nostre cas, hem agafat tota la informació sobre Ramon Pellicer i l’hem emmagatzemada en únic lloc, on hi hem fet constar: el seu facebook, twitter,articles, la nostra publicació digital,etc.dijous, 15 de desembre del 2011

Conceptualització de la naturalesa de l'aprenentatge amb l'ordinador (metàfores)

A través de dues metàfores que explicaré seguidament, s’explica com la tecnologia ens pot ensenyar o com ens pot ajudar a aprendre en funció de la utilitat de l’ordinador.
He relacionat les metàfores de: L’ordinador com a tutor i  l'ordinador com alumne.

Entenem que l’ordinador com a tutor, tutoritza el procés d’aprenentatge realitzar per l’estudiant on hi ha un paral·lelisme entre el funcionament d’alguns programes informàtics i la modalitat d’interacció amb els alumnes de la classe. El que ens ve a dir és que el paper de l’ordinador l’hi ha tret molt lloc en el tutor ja que l’alumne pot fer les activitats directament allà i aquests les autoavalua.

Per contra, l’ordinador sempre et dona la resposta en canvi el mestre et pot explicar el procediment i el perquè està malament la resposta.
En el cas de l'alumne, és ell qui ensenya a l'ordinador, ja que ha de donar-li instruccions sobre les tasques que ha de fer.

Aquestes dues metàfores les podem relacionar amb el programa: Scratch, amb el CmapTools i amb el Movie Maker. Amb les tres et permet que l'alumne s'endinsi en el món de la tecnologia, la primera activitat, et permet crear jocs si això és el que vols que l'alumne aprengui, la segona et permet crear mapes conceptuals i la tercera editar vídeos.

En definitiva, penso que cap mestre pot ser substituït per un ordinador, es pot ajudar d’aquesta eina però en cap cas ha deixar que s’imposi més l’ordinador sobre ell. la seva utilitat és d’acompanyament per si en alguna activitat, s’ha de veure algun visionat o han de buscar informació per internet.

diumenge, 11 de desembre del 2011

Scratch

Hem après a utilitzar l'SCRATCH, és un programa totalment gràfic que permet als infants ensenyar-l’hi conceptes bàsics de programació que ens facilita construir jocs i animacions on els hi has de posar el moviment, has de fer que saltin, s'arrosseguin entre d'altres.  

He creat un programa sobre 2 personatges que es mouen quan cliques depèn de quines tecles del teclat.

Imatge del projecte creat:


És una eina útil si vols que els infants creïn projectes i activitats de programació. Al mateix temps que s’ho passen molt bé creant-ho i tenen molta creativitat. És molt fàcil de fer servir i no és gaire complex.