dissabte, 24 de desembre del 2011

Tancament

Aquesta és la última entrada que faig en aquest bloc relacionada amb el mòdul de Processos i Contextos educatius II.

Aquest bloc m’ha servit per fer un petit recull de tot allò que hem fet a les assignatures de COED i de GITIC.

Si fem un repàs de tot allò après a Coed és:
1-    Competència comunicativa on hem tractat l’article de “el lenguaje y las lenguas”, i on hem definit que és llegir, escriure, parlar i escoltar.
2-    Els camps semàntics i l’homonització on hem començat amb una petita activitat de dir set paraules relacionades amb el camp semàntic de la brutícia, hem tractat el tema de l’homonització i un exemple clar per entendreu era amb el de l’ensaïmada i per últim pensar bons comunicadors.
3-    Codi escrit i oral, anàlisi anuncis. Primerament tracto les definicions donades a classe sobre la coherència, la cohesió i l’adequació, més tard parlo sobre el visionat del Dr. Guillermo Orozco i explico les idees principals extretes a classe o per últim faig l’anàlisi dels diversos anuncis visionats aquell dia.
4-    Composició escrita i Descripcions, ja que la passada entrada va ser sobre el codi oral i escrit, aquesta tracta només sobre l’escrit on explico com està formada una composició i les parts i processos que aquesta té. Per últim hi ha les descripcions de les diverses cançons escoltades a classe i la petita descripció que vàrem fer desprès de sentir-les.
5-    Exposicions de qui ets tu, he fet una entrada on es posa en pràctica allò explicat a l’assignatura.
6-    Recitacions i exposicions publicació digital i identitat i territori, aquesta entrada té a veure amb aplicar a la pràctica tot allò après a les dues assignatures.  

Pel que fa a l’assignatura de GITIC, hem après:
1.    Utilitzar el Google Chrome i Reader,
2.    Els documents de google
3.    El Prezi
4.    Els marcadors socials (Mister Wong)
5.    El Movie Maker
6.    L’Audacity
7.    El CmapTools
8.    El Google Sites
9.    L’Scratch
10.  El Pearltrees

En definitiva, puc dir que durant aquest semestre he après moltes coses i la majoria les he dut a la pràctica. Pel que fa Coed, m’ha permès expressar-me amb més claredat, no posar-me tant nerviosa i aprendre consells pràctics per alhora de fer exposicions i això ho extret del llibre que se’ns ha fet llegir(Com parlar bé en públic). Pel que fa Gitic, he après nous programes que no sabia ni que existien i que són molt útils per fer presentacions, per tenir emmagatzemada certa informació i que de cara un futur seran eines que de ben segur que hauré de fer servir. 

Recitacions i exposicions Publicació Digital i Identitat i Territori

Avui agruparé tres sessions, la primera només té a veure amb les recitacions dels poemes de COED i la segona i la tercera amb les exposicions de la Publicació Digital i les de Identitat i Territori que tenen a veure amb les dues assignatures.

A les últimes classes de COED han tingut lloc les recitacions dels poemes que nosaltres havíem escollit ben bé a principi de semestre. Cadascú ha recitat la que ha triat davant de tota la classe. Jo personalment vaig decidir recitar la Cançoneta Incerta de Josep Carner, que comença així:
Aquest camí tan fi, tan fi,
¿qui sap on mena?
¿És a la vila o és al pi
de la carena?
Un lliri blau, color de cel,
diu: -Vine, vine-.
Però: -No passis! -diu un vel
de teranyina...

També han tingut lloc les publicacions digitals, en el nostre cas ho vàrem fer sobre en Ramon Pellicer ja que creiem que era un bon comunicador.
Prement a l'enllaç, podreu veure la nostra pàgina web sobre ell on hi podeu trobar: qui és, on viu, on treballa, les xarxes socials, perquè creiem que és un bon comunicador i la seva presentació en un prezi.

Per últim, la última exposició que hem fet d’aquest mòdul, és la de Identitat i Territori i el tema triat és El masclisme a la publicitat. Hem fet una petita introducció, hem centrat en varis anuncis i els hem analitzat i per últim hem fet una petita conclusió.

Cal concloure que en el cas de la recitació ens ha servit per veure com ens posem davant del públic, però per això teníem el llibre de Com parlar bé en públic on ens donava algun consell de com parlar bé.
Pel que fa els dos treballs que relacionen els dos mòduls, ens ha servit per dur a la pràctica tots aquells programes apresos a GITIC i  per altra banda per posar en pràctica la part oral a COED.

Taxonomia del bloom

Pel que l’esquema de la taxonoma del blink extret de la pàgina d’eduteka, ho relacionem amb:

Crear: hem dissenyat, construït, planejat, produir, etc. El nostre blog d’aprenentatge, els programes com el Movie Maker, el Pearltrees, el CmapTools, el Google Docs, el Prezi, entre d’altres.

Avaluar:  hem revisat, formulat, criticat, experimentat,provat, estructurat els programes com: el Google Docs, el Prezi, l’Scratch, el Mister Wong, entre d’altres.

Analitzar: hem comparat, analitzat,estructurat amb programes com el CmapTools a l’hora de crear esquemes, el Mister Wong per tenir totes les pàgines preferides emmagatzemades, el Google Reader per tenir les notícies classificades, entre d’altres.

Aplicar: hem implementat, utilitzat i executat tots els programes al llarg del semestre com: el Google Reader i Docs, el Movie Maker, l’Audacity, el Prezi, el CmapTools, el Mister Wong, l’Scratch, el Pearltrees.

Comprendre: hem interpretat, resumit, classificat, comparat, explicat i exemplificar. Ho hem pogut fer amb els programes CmapTools i Pearltrees.

Recordar: ens ha permés reconèixer, descriure, identificar, localitzar.
Si ho fem amb Gitic ens referim al Twitter, al Mister Wong, el Google Reader, entre d’altres. En canvi si ens centrem a Coed, ho podriem relacionar amb el qui ets tu, quan vam fer la descripció d’una persona a través d’una imatge. 


Si ens basem amb el bloc, ens ha servit per explicar i avaluar les classes de Gitic i de Coed.Les hem analitzat fent una petita entrada sobre allò realitzat. 
Hem aplicat tots els programes utilitzats a classe.Ens ha servit per compendre de manera més fàcil la feina i per últim tenim un bloc on recordarem perquè serveixen els programes en qüestió i quines són les seves utilitats.

UNESCO i ISTE

Aquí us mostro una activitat de GITIC on el professor ens va demanar crear una presentació al docs sobre les competències de la UNESCO i de la ISTE.
La presentació és feta per mi i hi ha una síntesi d’aquestes competències. 


Mapa d'aprenentatge: Pearltrees i Educat 2.0


L'educat 2.0 és un programa que vol promoure l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
Els objectius que es plantegen de cara l’alumnat són els següents:
1-      L’alumnat ha d’obtenir els coneixements sobre el funcionament i el bon ús de les tecnologies.
2-      Ha d’utilitzar els recursos educatius digitals.
3-      Ha de potenciar el treball en equip i desenvolupar la capacitat d’analitzar, contrastar i processar la informació.
Pel que fan els objectius del professorat:
1-      Han de conèixer i utilitzar les tecnologies digitals com instrument metodològic.
2-      Han d’elaborar recursos i instruments digitals per la tasca del docent. 


A la vegada hem fet servir el pearltrees i creiem que al ser una eina útil, hem agrupat tota la informació de l'educat 2.0 en un arbre:

Un dels programes que hem fet servir és el pearltrees que tal i com ens ha explicat el professor, és una eina accessible en línia que permet crear i publicar “arbres” que organitzen de forma gràfica la informació.
Un cop creat els hi pots anar afegint perles que es van col·locant al voltant de la perla central.
Cada una d’aquestes perles contenen un enllaç cap a un espai o cap un altre arbre. Tots aquests enllaços són públics per a tothom, també cal dir que aquests poden ser penjats al twitter o al facebook ja que hi ha unes etiquetes a l’hora de configurar-ho que et permeten seleccionar aquestes dues aplicacions.

Aquí us adjunto el mapa que vaig fer amb una companya de classe sobre en Ramon Pellicer. Ho vam decidir fer sobre ell ja que el treball de la Publicació Digital anava sobre triar un bon comunicador i creiem que ell ho és.
Podem concloure que l’educat 2.0 és un programa molt útil de cara el nostre futur ja que nosaltres ja estem acostumats i ja tractem amb les noves tecnologies. Per una banda és molt positiu perquè així no t’has de centrar només amb un llibre sinó que tens varis llocs per a buscar informació, fer activitats, mostrar vídeos, entre d’altres.
Pel que fa el pearltrees, ens serveix per tenir tota la informació emmagatzemada en un sol lloc.  En el nostre cas, hem agafat tota la informació sobre Ramon Pellicer i l’hem emmagatzemada en únic lloc, on hi hem fet constar: el seu facebook, twitter,articles, la nostra publicació digital,etc.dijous, 15 de desembre del 2011

Conceptualització de la naturalesa de l'aprenentatge amb l'ordinador (metàfores)

A través de dues metàfores que explicaré seguidament, s’explica com la tecnologia ens pot ensenyar o com ens pot ajudar a aprendre en funció de la utilitat de l’ordinador.
He relacionat les metàfores de: L’ordinador com a tutor i  l'ordinador com alumne.

Entenem que l’ordinador com a tutor, tutoritza el procés d’aprenentatge realitzar per l’estudiant on hi ha un paral·lelisme entre el funcionament d’alguns programes informàtics i la modalitat d’interacció amb els alumnes de la classe. El que ens ve a dir és que el paper de l’ordinador l’hi ha tret molt lloc en el tutor ja que l’alumne pot fer les activitats directament allà i aquests les autoavalua.

Per contra, l’ordinador sempre et dona la resposta en canvi el mestre et pot explicar el procediment i el perquè està malament la resposta.
En el cas de l'alumne, és ell qui ensenya a l'ordinador, ja que ha de donar-li instruccions sobre les tasques que ha de fer.

Aquestes dues metàfores les podem relacionar amb el programa: Scratch, amb el CmapTools i amb el Movie Maker. Amb les tres et permet que l'alumne s'endinsi en el món de la tecnologia, la primera activitat, et permet crear jocs si això és el que vols que l'alumne aprengui, la segona et permet crear mapes conceptuals i la tercera editar vídeos.

En definitiva, penso que cap mestre pot ser substituït per un ordinador, es pot ajudar d’aquesta eina però en cap cas ha deixar que s’imposi més l’ordinador sobre ell. la seva utilitat és d’acompanyament per si en alguna activitat, s’ha de veure algun visionat o han de buscar informació per internet.

diumenge, 11 de desembre del 2011

Scratch

Hem après a utilitzar l'SCRATCH, és un programa totalment gràfic que permet als infants ensenyar-l’hi conceptes bàsics de programació que ens facilita construir jocs i animacions on els hi has de posar el moviment, has de fer que saltin, s'arrosseguin entre d'altres.  

He creat un programa sobre 2 personatges que es mouen quan cliques depèn de quines tecles del teclat.

Imatge del projecte creat:


És una eina útil si vols que els infants creïn projectes i activitats de programació. Al mateix temps que s’ho passen molt bé creant-ho i tenen molta creativitat. És molt fàcil de fer servir i no és gaire complex.

dimecres, 9 de novembre del 2011

Google Sites

El google sites és una aplicació  que ens permet crear una pàgina web. És molt fàcil de fer servir, els usuaris per poder-la crear han de tenir un compte gmail.
En aquesta pàgina ens podem trobar tot tipus d’informació que volem penjar des de calendaris, vídeos, fotos...
A la vegada et permet crear una pàgina en grup, que la pugis compartir amb aquelles persones que a tu t’interessa o que la pugis fer pública i per tant compartir-la amb tothom.

Aquí us adjunto un vídeo tutorial de com crear una pàgina amb el Google sites


Tot seguit us mostro una imatge de com és el google site.


El google sites és una eina molt útil perquè et permet crear una pàgina web i a la vegada la pots compartir amb les persones que tu autoritzis. Pots afegir tantes pestanyes com vulguis i pots modificar tot allò que has penjat. Al mateix temps posant el correu d’una persona, la pots autoritzar a que editi el que hi ha vigent en aquells moments o que fins i tot juntament amb tu sigui el propietari d’aquella pàgina.

diumenge, 6 de novembre del 2011

Exposicions qui ets tu

El passat dimecres 2 de novembre a l’assignatura de COED van tenir lloc les exposicions sobre qui ets tu.
L’activitat consistia en pensar alguna persona de la classe i mitjançant una fotografia (hi podia aparèixer o no aquesta persona) definíssim com era aquella persona.
Al mateix temps que li posàvem un peu de pàgina amb una petita frase que ens simbolitzes alguna cosa d’aquella persona.
Aquestes fotografies les varem deixar exposades a la classe com si estiguéssim en un museu i vam donar per iniciada l’exposició. Cadascú de nosaltres mostrava la seva obra d’art i ens feia una petita descripció del què i el per què volia representar allò que havia triat.
A l’acabar vam estar dient quins són els aspectes que podríem millorar alhora de fer una exposició o simplement alhora de parlar en públic.

Aquí us adjunto un exemple del que podria haver estat el treball:


El treball ens va servir per conèixer una mica més sobre les altres persones, com són, que els hi agrada... va ser una experiència molt maca i divertida a l’hora de realitzar-la.

dimecres, 26 d’octubre del 2011

Cmap Tools

Dilluns 24 de Novembre vam treballar a l’hora de GITIC el Cmap Tools.
És un programa creat als Estats Units i ofereix de manera gratuïta emmagatzemar  mapes conceptuals i aquests poden ser publicats a la xarxa a través d'una adreça web.
Prement el botó de descarregar, anireu a la pàgina web perquè us el podeu instal·lar.

En aquest cas vam fer un mapa conceptual sobre l’assignatura de Gitic on el trobem dividit en 2 gups: eines i programes, a partir d’aquí vam desenvolupar totes les eines i programes que havíem fet servir fins aleshores.

És una eina molt útil ja que et permet modificar tantes vegades com sigui necessari el teu mapa. A la vegada et permet afegir-hi connectors. 

Composició escrita i DescripcionsAquí agruparé les dues sessions de COED, la de gran grup que vàrem tractar sobre el procès de la composició escrita i a la de petit grup que vàrem tractar sobre les descripcions.


La passada sessió de Gran Grup, vam parlar del procés de composició escrita.
Trobem la situació de la comunicació que conté tots els elements externs a l’escriptor( el problema retòric i el text). També hi destaca la memòria a llarg termini que inclou tots els coneixements que l’escriptor posseeix registrats i emmagatzemats en el cervell(contingut temàtic, audiència, estructures textuals, traçat de les lletres i aspecte gràfic).

La composició està formada per diversos processos:

1-      Planificació: elabora una representació mental del que vol escriure i de com vol fer-ho.

Model Flower i Hayes

Generar: dóna entrada a les informacions que l’escriptor té emmagatzemades en la memòria.

Organitzar: classificar les dades que emergeixen la memòria.

Formular objectius: aquets dirigiran el procés de composició.

2-      Redacció: transforma les idees generades en un discurs intel·ligible i comprensible per al lector.

3-      Revisió: l’escriptor rellegeix l’escrit i refà aquells aspectes que considera necessari per a millorar el text

Es compon de 2 subprocessos:
a)      Avaluació
b)      Revisió

Aquesta sessió ens ha servit per comprendre tots els passos a seguir a l’hora de realitzar una composició escrita.


Per altra banda a la sessió de petit grup vam tractar la descripció. A partir de cançons, com la del Gripau blau, Lila, Pedro Navaja, Com un puny i Nit de Sant Joan.

D’aquestes vam poder treure aquestes descripcions:
Gripau blau:


Soledat, prepotent, preciós, cregut, babau, egocèntric, orgullós.
Lila:

Viu la vida al moment i intensament, fràgil, presumida,molta personalitat, somiadora, inconformista, poc materialista.
Pedro Navaja:

Despreocupació als problemes,gitano, està al carrer,agressiu, la lliçó ens la dona un borratxo.
Com un puny:

Soledat, foscor, desgràcia, dolor per la separació, amor, nostàlgia.
Nit de sant Joan:

Estacions, amor, diversió, alegria, felicitat, follets, color, festa.


A la vegada vam veure poesia visual de Joan Brossa, aquí en veiem dos exemples: 
 Poema visual, concebut al 1970 i realitzat el 197. El poema esdevé una arma tant o més poderosa que qualsevol arma de foc.
Poema visual, concebut al 1971 i realitzat el 1982. La clau té aquí un alfabet enlloc de les serres, le slletres són ara la clau que ajuda a obrir noves portes. Desprès d'escoltar les cançons, vam escoltar el conte d’Abiyoyo explicat per Xesco Boix.
Aquesta sessió ens va servir per a prendre com mitjançant cançons, contes... es pot descriure d’una manera tan precisa. 


dilluns, 17 d’octubre del 2011

Audacity


L’audacity és un programa lliure i de codi obert que et permet gravar sons i editar-los.
No és un programa professional però té les mateixes funcions, és una taula de mescles i serveix per donar força a una cançó o a una altra, és a dir ens permet barrejar varies pistes.
 

com es barregen les cançons?
Has de crear una pista nova, l’has d’afegir i per últim has d’escollir que sigui estereofònica.

Com s’editen?
Còpies el tros que vols editar i l’enganxes a la nova pista que has creat anteriorment.

Com s’apliquen disminucions o augments de volum?
Vas a la barra d’eines, a efectes i des d’allà vas a Cross fade in(serveix per augmentar el volum) o Cross fade out(serveix per disminuir el volum)

Com s’amplifica una cançó?
A la barra d’eines, a efectes i poses el botó que posa amplifica.
 

Al mateix temps et permet sobreposar més d’una cançó o agafar-ne una i tallar-la perquè s’enllaci amb una altra.Et permet importar àudios des d’un fitxer.

Windows live movie maker

Primerament hem fet un petit resum de què és el bookmarklet(són botons que posarem a la barra d’adreces de l’ordinador)

Movie maker és una aplicació que normalement ja et ve donada per windows que et permet crear vídeos mitjançant varies fotografies o editant vídeos propis. Al mateix temps els pots animar i posar-li música.

Hem après a insertar imatges, a canviar-les d’ordre i fer que una duri més que un altre. Per fer-ho, anirem al botó d’editar i finalment a durada.Si volem posar música de fons, ho podrem fer de dues maneres:
1-      Posant una cançó que ja tinguis descarregada
2-      Anant al youtube-mp3.org i tries la cançó que vols i la descarregues.

La música la podem dividir, canviar per una altra i fer que torni a començar allà on volem que passi. Per fer això ho farem eines de música, divideix.

Al mateix temps es poden posar animacions i afegir-hi afectes.
El vídeo es pot guardar de dues maneres:
1.       Desant el projecte i per tant el podrem seguir editant.
2.       Desant la pel·lícula però aleshores no es podrà editar.

Per últim hem penjat al youtube el vídeo de mostra que hem fet avui a classe. Aquí us el mostro.

 
  És una eina molt útil que et permet crear un seguit de seqüències en moviment i al mateix temps reproduir vídeos amb so.

dissabte, 15 d’octubre del 2011

Codi escrit i oral, anàlisi anuncis

Avui relacionaré les dues classes passades de COED ja que estan relacionades.
La segona sessió vam estar tractant el codi escrit i oral, vàrem haver de fer una síntesi sobre aquest tema i desprès posar-la en comú. Al mateix temps vam prendre apunts sobre la coherència(selecciona la informació rellevant de la que no és rellevant. A més a més estableix la relació lògica i no contradictòria de les diferents parts d’un discurs-text.), l’adequació (és la característica que designa el grau d’adaptació d’un discurs a la seva situació comunicativa tenint en compte l’ interlocutor , el gènere i el propòsit/objectiu.) i per últim la cohesió(es refereix al conjunt de relacions o vincles de significat que s’estableix entre diferents elements o parts del text que permeten al lector-oient interpretar-los amb eficàcia.

A la tercera sessió hem vist un documental del Dr. Guillermo Orozco, professor i investigador de la universitat de Guadalajara.
Les idees principals que vàrem treure són les següents:
1-      Les escoles haurien d’incorporar una educació sobre les tecnologies ja que aquest llenguatge és igual  d’important o més que llegir i escriure.
2-      La nova tecnologia no només hauria de complementar el que diu el professor.
3-      Les noves generacions se les ha d’educar.
4-      S’ha d’exigir als mitjans comunicatius que siguin educatius.
5-      Si el mestre/escola no pregunta el que veu, aquest infant no tindrà dos punts de vista ja que només veu el que ha vist i es creurà que això és la realitat.
6-      Els mestres, pares... tenim l’obligació de veure allò que els hi agrada als nostres infantes.

Desprès de veure el documental i posar les idees en comú, vam aplicar això a la pràctica mitjançant anuncis.
El primer era el de les Galeries i vam poder observar quins valors o que ens transmetien. En aquest cas ens tractaven sobre el material, el poc respecte que tenien els nens per la roba i al mateix temps als companys, cada infant anava a la seva, entre d’altres.

Per altra banda vam veure l’anunci del Seat Altea XL(oh, brother) i si tu li dones amor i felicitat a un infant, animal o cosa aquesta creixerà i se sentirà estimada.Vam comparar l’anunci del Seat Altea XL de “los animales de dos en dos” del 2006 amb el del “oh brother” del 2009.

Fins aquí va tenir lloc la classe. Això d’aplicar a la pràctica el que hem vist és molt interessant ja que ens permet veure tots els missatges que ens vol transmetre un anunci. Aquests els veuràs si el mires repetidament, sinó només et quedaràs amb aquell producte que t’estan venent.

dimecres, 12 d’octubre del 2011

Marcadors Socials

A GITIC hem après a utilizar una pàgina web anomenada Mister-wong. És un marcador social que té la mateixa funció que els preferits que puguis tenir guardats al teu ordinador personal.

Allà podem guardar els nostres preferits, podem observar quines són les pàgines que la gent recomana perquè les troba de gran ajuda o d’utilitat, entre d’altres.

A la vegada et permet crear carpetes i tenir-les o públiques o privades i et permet compartir-les amb la gent que tu vols.

És una eina força útil ja que et permet tenir totes les pàgines guardades estiguis en l’ordinador que estiguis i no només les tens guardades ens els preferits d’aquests.


Camps semàntics i homonització

Les classes de petit grup consisteixen en partir la gran classe en dos, és a dir, grup A i grup B.
Al començament de tot ens va dir 7paraules relacionades amb el camp semàntic de la brutícia. Aquestes eren: brut, impur,infecte,llardós,merdós,porc i ronyós. L’activitat consistia en que cada un de nosaltres havíem de numerar de l’1 al 10(encara que hi haguessin 7 paraules) quin d’aquests mots creiem que era de menys a més fort. Ens vam adonar que depèn de les generacions aquests conceptes canvien i que una paraula que a tu no et pot semblar gaire forta, potser en una altra generació si que ho era.

Gràcies aquesta activitat, es va donar lloc al concepte d’hominització formal que consisteix en pronunciar una paraula utilitzant una altra.
Per exemple: ENSAïMADA –ENCIAMADA. Molta gent li diu ENCIAMADA perquè els hi resulta familiar a l’ENCIAM.

Una de les altres activitats que vam fer, consistia en pensar bon comunicadors i que fossin coneguts. Entre d’altres, van sortir aquests:

1-      Raquel Sánchez Silva
2-      Hitler
3-      Vador lladó
4-      Steve Jobs
5-      Josep Cuní
6-      Pau Casals
7-      Matías Prats
8-      Toni Moog
9-      Mahama Ghandi
10-   Eduard Punset
11-   Pablo Motos
12-   M. Luther King
13-   Pepe Rubianes
14-   Joaquim Puyal
15-   Albert Om

Tots aquests els varem dir ja que eren clars, propers, expressius, carismàtics, oportuns, estructurats, respectuosos, propers, humoristes, etc.